Report Hidden Worker Exploitation in the UK

Potrebujeme vašu pomoc, aby sme zastavili zneužívanie migrujúcich pracovníkov kriminálnymi skupinami alebo násilným jednotlivcom.
  1. Ste násilím prinútený pracovať?
  2. Musíte niekomu platiť, aby vám dal prácu?
  3. Ste nútený žiť v danom ubytovaní proti vlastnej vôli?
  4. Kontroluje niekto vaše osobné údaje alebo bankový účet?
  5. Vyhráža sa alebo zatrašuje vás alebo vašu rodinu niekto?
Ak vaša odpoveď bola ÁNO na niektorú z otázok, obráťte sa na dôveryhodnú nadriadenú autoritu alebo kontaktnú osobu.
  • Oznamte to na Gangmasters Licencing Authority (licencny organ gangmasters) na cislo 0800 432 0804 alebo na Modern Slavery Helpline (linka moderneho otroctva) na cislo 0800 0121 700 alebo na https://modernslavery.co.uk/contact.html.
  • V pripade nudzovej situacie prosim volajte Policiu na 999, alebo 101 ak to nie je nudzova situacia.