Report Hidden Worker Exploitation in the UK

Mums nepieciešama jūsu palīdzība, lai mazinātu migrantu strādnieku ekspluatāciju, kuru veic kriminālas bandas un vardarbīgi indivīdi.
  1. Vai jūs spiež strādāt, kad jūs negribat to darīt?
  2. Vai jums kādam jāmaksā nauda, lai jums dotu darbu?
  3. Vai jūs spiež dzīvot mājvietā pret jūsu gribu?
  4. Vai kāds kontrolē jūsu personas dokumentus vai bankas kontu?
  5. Vai kāds draud jūsu ģimenei vai to iebiedē?
Ja atbildējāt apstiprinoši uz jebkuru no šiem jautājumiem, pastāstiet par to uzticamam darba vadītājam vai strādājoši pārstāvim un:
  • Ziņojiet Vidutāju licencēšanas iestādei uz 0800 432 0804 vai arī Mūsdienu Paverdzināšanas palīdzības dienestam uz 0800 0121 700 kā arī https://modernslavery.co.uk/contact.html.
  • Ārkātas situācijā zvaniet uz 999, vai arī 101 ja tas nav steidzami.