Report Hidden Worker Exploitation in the UK

Нуждаем се от Вашата помощ за ограничаване на експлоатацията на работници-имигранти от страна на криминални групи и лица, които печелят от злоупотреби.
  1. Принуждават ли Ви да работите против волята Ви?
  2. Налага ли се да плащате на някого, за да Ви осигурява работа?
  3. Принуждават ли Ви да живеете на определено място?
  4. Има ли някой, който контролира документите Ви за самоличност или банковата Ви сметка?
  5. Има ли някой, който заплашва Вас или семейството Ви?
Ако отговорът на някой от изброените по-горе въпроси е ДА, обърнете се към доверен ръководител или представител на работниците.
  • Уведомете Агенцията за лицензиране на фирми-посредници за набиране на работници на тел. 0800 432 0804 или се свържете с Комисията за борба с трафика на хора на горещата им линия 0800 0121 700 или на тяхната интернет страница https://modernslavery.co.uk/contact.html.
  • Обърнете се към полицията на телефон 999 за спешни случаи или на телефон 101 за не-спешни случаи.